Workshops og værktøjer

Vi får jeres kolleger "med på rejsen",

når I skal nå et vigtigt mål.

Bygger skræddersyede forløb, workshops

og værktøjer, der virker.


Anbefaling kreativ teambuilding
Anbefaling kreativ teambuilding
Anbefaling kreativ teambuilding
Anbefaling kreativ teambuilding
Anbefaling kreativ teambuilding
Anbefaling
Anbefaling kreativ teambuilding
Anbefaling kreativ teambuilding

Vi styrker motivation og samarbejde

- skaber sammenhold og arbejdsglæde.


Hvis I kender jeres mål, så er vi jeres sparringspartner, der finder på de kreative virkemidler og værktøjer til at nå målet.


Vi bygger det skræddersyede, driftssikre forløb, workshops og værktøjer, der flytter jer i den rigtige retning og skaber engagement og ejerskab hos kolleger, når tingene bliver formidlet, skal implementeres og nå i mål.


Vi går skridtet tættere på jeres virksomhed - med fuld fortrolighed - skubber og udfordrer med spørgsmål, opgaver og handlinger, der flytter gamle vaner og metoder uden at ændre, hvad der allerede fungerer.


Og vi husker den efterfølgende vigtige opfølgning, når de nye tiltag skal stå deres prøve internt i virksomheden - og virke. 


Fokus på målet

- og den kreative vej der til

Udnyt de menneskelige egenskaber

- det styrker

Hos Kampler Kommunikation er vores workshops bundet op omkring de mål, I som virksomhed ønsker at indfri - f.eks.: 

 • Større medarbejdertrivsel
 • Forstå strategien – også i hverdagen
 • Nedbrydning af siloer – opbygning af samarbejde
 • Mere kreativitet - der skaber mere innovation 

Vi sammensætter kreative workshops, der letter forståelsen til det komplekse, da vi giver plads til at kolleger dyrker deres menneskelige egenskaber som mod, fantasi, kreativitet - alle de steder, hvor digitaliseringen ikke kan følge med. Det styrker forståelsen, sammenholdet i teamet og relationen til virksomheden.


Forløb efter behov

-med de værktøjer, der giver mening for jer


Den lille kreative workshop

2-4 timer


Til teamet der trænger til en 'ryste sammen' stund, eller har et givent emne internt, der skal belyses i kreativ leg og derved læring. 

Kreativ teambuilding københavn

Skræddersyet forløb

1-2 dage

Den lidt tungere skræddersyede kreative workshop - værktøjer tilpasset et givent emne eller udfordring i gruppen eller virksomheden.



Eksempler på interne mål:


 • Forstå virksomhedens strategi – også i hverdagen
 • Opbyg en intern stærk kultur, som giver stærkt sammenhold
 • Bedre samarbejde i lederteamet - på tværs 


Alt efter jeres behov for fokusområde.

Kreativ teambulding københavn

Alle forløb leveres med indlevelse, energi, erfaring og kvalitetsmaterialer

+ en klar målsætning.


Det større skræddersyede forløb

- tid efter behov

Den skræddersyede plan for, hvordan I som virksomhed, når et givet mål og får italesat og håndteret eventuelle udfordringer undervejs.

Hvis I kender jeres udfordring, så er vi jeres kreative sparringspartner, der finder på idéen og sammensætter den rette strategi for at nå målet.


Vi bygger den skræddersyede, driftssikre plan, der flytter jer i den rigtige retning og skaber engagement og ejerskab hos kolleger, når tingene bliver formidlet, skal implementeres og nå i mål.


Vi går skridtet tættere på jeres virksomhed - med fuld fortrolighed - skubber og udfordrer med spørsmål, opgaver og handlinger, der flytter gamle vaner og metoder uden at ændre, hvad der allerede fungerer.


Og vi husker den efterfølgende vigtige opfølgning, når de nye tiltag skal stå deres prøve internt i virksomheden - og virke. 


kreativ teambuilding københavn

Processen i samarbejdet

- alt efter behov 

Plan for skræddersyet kreativt forløb:

Vi sammensætter en skræddersyet plan for et forløb, der matcher jeres behov - indhold, flow, mål og kommunikation – samt forslag til, hvilke metoder og virkemidler, der skal tages i brug for at nå målet.


Virksomheds-analyse:
Vi tager en 'temperaturmåling' på jeres virksomhed - sammensætter analyser lige fra den større trivselsundersøgelse på tværs af alle nieveuer og afdelinger - til den mere specifikke analyse, skræddersyet fokusområde, mål og behov.

Vi afholder interviews med vigtige nøglemedarbejdere, ledelsen eller andre relevante  i processen.



DISC team-analyse:

Vi anvender DISC profil-analyser, som værktøj til  forståelse af medarbejdernes adfærd - styrker, svagheder og hvad der motiverer den enkelte. Vi italesætter forskelligheder og hvordan de enkelte profiltyper kan styrke holdet på tværs i teamet. 

Profilerne bruges ofte aktivt i workshops til at forstå og lære hinanden at kende - også på et mere personligt plan, hvilket både er en sund og stærk øvelse, når man arbejder tæt sammen om et fælles mål.

DISC person-analyse 1:1:
Vi har fokus på det enkelte menneske, trivsel, mål - indre styrke, kompetancer og ressourcer. Med en direkte og empatisk tilgang mødes vi i fortrolige 1:1 nære dialoger, som tager udgangspunkt i en DISC person-analyse. Denne danner grundlag for sparring omkring styrker, svagheder, mål og ambitioner med dig selv og dit arbejdsliv.


 

Workshops & værktøjer
Vi sammensætter kreative, stærke, indholdsrige workshops bygget med værktøjer, der skaber det rette fokus og  involvering - styrker motivation, samarbejde og skaber sammenhold og arbejdsglæde.

 Og vi giver plads til kreative udfoldelser, da det letter forståelsen til det komplekse, når kolleger dyrker deres menneskelige egenskaber som mod, fantasi, kreativitet - alle de steder, hvor digitaliseringen ikke kan følge med. Det styrker forståelsen, sammenholdet i teamet og relationen til virksomheden.

Målopfyldelse:
Vi kommer sikkert i mål med alle vores initiativer, ambitioner og fremdrift mod målet. Vi investerer tid på, at det nye stærke fokus bliver ordenligt implementeret i hverdagen, hvor det skal virke.

Og vi følger løbende op - tilsikrer momentum i forankringsprocessen til f.eks.: 


 • Større medarbejdertrivsel
 • Forstå strategien – også i hverdagen
 • Nedbrydning af siloer – opbygning af samarbejde
 • Mere kreativitet - der skaber mere innovation 

Genmab medarbejderworkshop

20 deltagere / 4 timer

DSV lederworkshop 

10 deltagere / 3 dage

A.P. Møller Mærsk kreativ workshop

200 deltagere / 2 timer

Gennemgang af resultat

workshop 100 deltagere / 2 dage

Kreativt output fra lederworkshop

20 deltagere / 1 dag

"Styrken er også smittende energi

- den gør mennesker modigere"

Kreativ workshop med Brøndby Superligahold

Mål: Mere mod og samarbejde - mere fælles styrke.

Kreativ workshop

Genmab Legel team

Mål: Samarbejde og fælles front og styrke i teamet.

Klar til et uforpligtende opstartsmøde?