Forside

Styrk den interne trivsel,

få kolleger med på rejsen

og nå jeres mål.


Skræddersyede forløb, workshops

og værktøjer, der virker.


Anbefaling kreativ teambuilding
Anbefaling kreativ teambuilding
Anbefaling kreativ teambuilding
Anbefaling kreativ teambuilding
Anbefaling
Anbefaling kreativ teambuilding
Anbefaling kreativ teambuilding
Anbefaling kreativ teambuilding

Positiv arbejdskultur og bundlinje følges ad.


Trivsel på arbejdspladsen er vigtigt, fordi det påvirker medarbejdernes præstation og engagement. Når medarbejdere er tilfredse og trives på arbejdspladsen, er de mere tilbøjelige til at yde deres bedste, være dedikeret til virksomhedens mål og forblive længere i virksomheden.


Dette fører til øget produktivitet, lavere medarbejderomsætning og derved lavere omkostninger til rekruttering og oplæring af nye medarbejdere. Derudover kan en positiv arbejdskultur også bidrage til at skabe et godt omdømme og tiltrække nye talenter.


Samlet set kan en god trivsel på arbejdspladsen derfor have en positiv indvirkning på virksomhedens bundlinje.

 

Vi styrker motivation og samarbejde

- skaber sammenhold og arbejdsglæde.


Hos Kampler Kommunikation skræddersyer vi forløb med workshops og værktøjer, der flytter jeres medarbejdere i den rigtige retning. Vi skaber engagement og ejerskab hos jeres kolleger, når tingene skal formidles, implementeres og nå i mål.

Vi går tæt på jeres virksomhed med fuld fortrolighed og udfordrer med spørgsmål, opgaver og handlinger, der kan flytte gamle vaner og metoder, uden at ændre hvad der allerede fungerer. Vi er opmærksomme på den vigtige opfølgning, når nye tiltag skal stå deres prøve internt i virksomheden, og vi hjælper med at implementere nye metoder og sikre succes.

Vores mål er at bidrage til jeres virksomheds succes ved at skabe en stærk intern arbejdskultur, hvor tillidsfulde relationer mellem kolleger og ledelse, klar kommunikation og samarbejde på tværs er nøgleelementer. Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at styrke trivslen og nå jeres mål.

Fokus på målet

- og den kreative vej der til

Udnyt de menneskelige egenskaber

- det styrker

Hos Kampler Kommunikation er vores workshops bundet op omkring de mål, I som virksomhed ønsker at indfri - f.eks.: 

 • Større medarbejdertrivsel
 • Forstå strategien – også i hverdagen
 • Nedbrydning af siloer – opbygning af samarbejde
 • Mere kreativitet - der skaber mere innovation 

Vi tilbyder kreative workshops, der hjælper med at forstå komplekse emner og giver plads til at dyrke kollegers menneskelige egenskaber som mod, fantasi og kreativitet. Dette styrker forståelsen, samarbejdet i teamet og derved forholdet til arbejdspladsen.

Forløb efter behovDen lille kreative workshop

2-4 timer


Kreative workshop, der er skræddersyet til teams, der trænger til en 'ryste sammen' stund eller har et givent emne internt, der skal belyses på en kreativ og sjov måde.


Vores workshop varer i 2-4 timer og er en fantastisk måde at øge samarbejdet og teamånden på tværs. Vores tilgang er baseret på kreativ læring, hvor alle teammedlemmer får mulighed for at bidrage med deres idéer og blive inspireret af hinanden.

Vi tilbyder en række sjove og interaktive aktiviteter, der er designet til at fremme samarbejde og kreativitet. Vi sørger for at skabe en afslappet og sjov atmosfære, hvor alle kan føle sig trygge og deltage fuldt ud i workshoppen.

Udover at styrke teamets samarbejde og kreativitet, kan vores workshop også hjælpe med at belyse interne emner på en anderledes og inspirerende måde.

Kreativ teambuilding københavn

Skræddersyet workshop

1-2 dage

Denne workshop strækker sig over 1-2 dage og er designet jeres specifikke udfordring eller mål. 

Vi tilbyder skræddersyede workshops, værktøjer og aktiviteter, der er designet til at øge samarbejdet, styrke kulturen og forbedre forståelsen for f.eks. virksomhedens strategi og mål.

Vi har erfaring med at arbejde med teams på tværs af afdelinger og niveauer, og vores tilgang er altid præget af åbenhed, lydhørhed og respekt for jeres unikke arbejdskultur 

Eksempler på hvilke emner vi kan bygge skræddersyede workshops og værktøjer omkring:


 • Stærkere sammenhold på tværs af afdelinger
 • Forbedring af samarbejdet i lederteamet
 • Forståelse for virksomhedens strategi og mål i dagligdagen


Så hvis I er klar til at tage jeres faglige kompetencer til næste niveau og tackle en udfordring eller et mål, så er vores skræddersyede workshop lige, hvad I har brug for.Kreativ teambulding københavn

Alle forløb leveres med indlevelse, energi, erfaring og kvalitetsmaterialer

+ en klar målsætning.


Det større skræddersyede forløb

- tid efter behov

Den større skræddersyet plan er et  konsulentforløb og den ultimative pakke til virksomheder, der ønsker at tackle interne udfordringer og skabe forandringer, der styrker trivslen og effektiviteten på arbejdspladsen.

Vi skræddersyer en plan specifikt til jeres udfordringer og mål.  Vi går tæt på jeres virksomhed, skubber og udfordrer med spørgsmål, opgaver og handlinger, der flytter gamle vaner og metoder uden at ændre, hvad der allerede fungerer. Med vores erfaring og strategiske tilgang får vi jer i mål og skaber engagement og ejerskab hos kolleger.


Og vi husker den vigtige opfølgning, når de nye tiltag skal stå deres prøve internt i virksomheden - og virke. Bud på større forløb, som vi bla. tilbyder hjælp til:


 • Facilitere workshops og træning, der fremmer inklusion og mangfoldighed på arbejdspladsen og hjælper med at opbygge en kultur, hvor forskelligheder værdsættes og respekteres.

 • Udvikle en kommunikationsstrategi, der sikrer, at alle medarbejdere føler sig informerede og inddraget i virksomhedens overordnede beslutninger og retning.

 • Facilitere teambuilding-arrangementer og træning, der hjælper med at forbedre samarbejdet på tværs af afdelinger og teams, så alle føler sig som en del af et større fællesskab med et fælles mål.

 • Identificere ineffektive arbejdsprocesser og implementere nye metoder og arbejdsgange, der optimerer arbejdsdagen og mindsker stress og travlhed.

 • Lederskabsudvikling, der styrker lederteamet, så de er bedre rustet til at håndtere udfordringer og lede medarbejderne i den rigtige retning.

 • Fremme en positiv arbejdskultur, hvor anerkendelse og belønning er en naturlig del af hverdagen, og medarbejderne føler sig værdsatte og motiverede.kreativ teambuilding københavn

"Styrken er også smittende energi

- den gør mennesker modigere"

Klar til et uforpligtende opstartsmøde? 

 
 
 
 
 

Genmab medarbejderworkshop

20 deltagere / 4 timer

DSV lederworkshop 

10 deltagere / 3 dage

A.P. Møller Mærsk kreativ workshop

200 deltagere / 2 timer

Gennemgang af resultat

workshop 100 deltagere / 2 dage

Kreativt output fra lederworkshop

20 deltagere / 1 dag

Kreativ workshop med Brøndby Superligahold

Mål: Mere mod og samarbejde - mere fælles styrke.