Workshops og værktøjer

Nå jeres mål

- vi hjælper med vejen.

Skræddersyede, kreative workshops

og værktøjer - der virker  


Anbefaling kreativ teambuilding
Anbefaling kreativ teambuilding
Anbefaling kreativ teambuilding
Anbefaling kreativ teambuilding
Anbefaling
Anbefaling kreativ teambuilding
Anbefaling kreativ teambuilding
Anbefaling kreativ teambuilding

Vi sammensætter

kreative skræddersyede workshops med værktøjer,

der får kolleger "med på rejsen" og flytter jer i retning mod jeres mål.


Udnyt de menneskelige egenskaber - det styrker

Vi sammensætter kreative workshops, der letter forståelsen til det komplekse, da vi giver plads til at kolleger dyrker deres menneskelige egenskaber som mod, fantasi, kreativitet - alle de steder, hvor digitaliseringen ikke kan følge med. Det styrker forståelsen, sammenholdet i teamet og relationen til virksomheden.


"Vi styrker mennesker, forståelse,

relationer & samarbejde.

Skaber sammenhold og arbejdsglæde"

Fokus på målet - og den kreative vej der til

Hos Kampler Kommunikation er vores workshops bundet op omkring de mål, I som virksomhed ønsker at indfri - f.eks. 

 

  • Større medarbejdertrivsel - bedre målbare resultater
  • Forstå strategien – også i hverdagen
  • Stærk kultur, som giver stærkt sammenhold
  • Nedbrydning af siloer – opbygning af samarbejde
  • Mere kreativitet - der skaber mere innovation 

Udvalgt case - læs mere

Kreativ workshop med Brøndby Superligahold

Mål: Mere mod og samarbejde - mere fælles styrke.

4 overordnede steps i samarbejdet

BEHOVSAFDÆKNING


Vi afdækker jeres behov.

Slutmål og udfordringer for at nå målet.


SKRÆDDERSYET PLAN

Vi sammensætter en plan - af skræddersyede kreative værktøjer, så vi når jeres mål.

EKSEKVERING

Vi eksekverer på vores fælles plan med virkemidler, der matcher jeres virksomheds DNA.

OPFØLGNING

Vi følger helt til dørs -  tilsikrer at vores plan virker. Ellers er det jo spild af både tid og penge. 

Nå jeres mål - vi hjælper med vejen.

Den lille kreative workshop

2-4 timer


Til gruppen der trænger til en 'ryste sammen' stund, eller har et givent emne internt, der skal belyses i kreativ leg og derved læring. 

En anderledes, nærværende og energifyldt workshop, hvor deltagerne bliver introduceret til emnerne, mod, kreativitet og idégenerering - sammensat efter tid og behov.Kreativ teambulding københavn

Kreativ skræddersyet workshop

1-2 dage

Den lidt tungere skræddersyede kreative workshop - værktøjer tilpasset et givent emne eller udfordring i gruppen eller virksomheden.


Sammensætning af helt færdigt program for dagen - tid, tema, indhold, aktiviteter, gruppeopgaver - bundet op omkring et internt mål i virksomheden 


Eksempler på interne mål:


  • Forstå virksomhedens strategi – også i hverdagen
  • Opbyg en intern stærk kultur, som giver stærkt sammenhold
  • Bedre samarbejde i lederteamet - på tværs 


Alt efter jeres behov for fokusområde.

Kreativ teambuilding københavn

Det større skræddersyede forløb.

- tid efter behov

Den skræddersyede plan for, hvordan I som virksomhed, når et givet mål og får italesat og håndteret eventuelle udfordringer undervejs.

Hvis I kender jeres udfordring, så er vi jeres kreative sparringspartner, der finder på idéen og sammensætter den rette strategi for at nå målet.


Vi bygger den skræddersyede, driftssikre plan, der flytter jer i den rigtige retning og skaber engagement og ejerskab hos kolleger, når tingene bliver formidlet, skal implementeres og nå i mål.


Vi går skridtet tættere på jeres virksomhed - med fuld fortrolighed - skubber og udfordrer med spørsmål, opgaver og handlinger, der flytter gamle vaner og metoder uden at ændre, hvad der allerede fungerer.


Og vi glemmer ikke den efterfølgende vigtige opfølgning, når de nye tiltag skal stå deres prøve internt i virksomheden - og virke. 


kreativ teambuilding københavn

Alle forløb leveres med indlevelse, kvalitetsmaterialer og en klar målsætning - og kan afholdes både internt ogeksternt udenfor vante rammer.

Falck lederworkshop

20 deltagere / 1 dag

DSV lederworkshop 

10 deltagere / 3 dage

Falck lederworkshop

100 deltagere / 2 dage

A.P. Møller Mærsk kreativ workshop

200 deltagere / 2 timer

Genmab medarbejderworkshop

20 deltagere / 4 timer


"Vores kreative tilgang letter forståelsen, så vi får hele holdet med"

            


Mål: Samarbejde og fælles mål og styrke i teamet.

Kreativ workshop

Genmab Legel team

Klar til et uforpligtende opstartsmøde?