Intern kommunikation

Gør 'modarbejdere' til medarbejdere

Mission, vision og værdier - eller varm luft?

Gør "modarbejdere" til medarbejdere.


 • Tænker I i samme retning - bruger hinandens styrker og kompetancer bade fagligt og personligt?


 • Er I gode til at samarbejde, eller foregår der 'usunde' relationer i teamet?


 • Er jeres interne møder/workshops bundet rigtigt sammen og skaber forståelse, sammenhold og kollegialt nærvær?

  • Har I lavet en gennemtænkt strategi, der fungerer som vejen til virksomhedens langsigtede mål?  • Hænger strategien kun i 'de øverste luftlag' og mangler formidlingen til kolleger, så den også giver værdi, hvor den skal efterleves?


  Mission, vision og værdier - eller varm luft?

  Gør

  "modarbejdere"

  til medarbejdere

  "En virksomhed kendes

  på de mennesker,

  der er ansat"


  Vi sammensætter en skræddersyet

  workshop... 

  • Vi sammensætter et kreativt set-up, der matcher jeres behov og ønskede resultat  med fokus på  funktioner, personer og holdninger.


  • Workshop/teamdag, der udvikler kolleger i den retning, hvor man ønsker dem hen.  ... flytter indstilling og styrker samarbejdet  Gør ‘modarbejdere’ til medarbejdere - skaber forståelse for forretningen, for  hinandens arbejdsopgaver og personligheder -  skabe sammenhold og stærkere fælles front.
  Forstå dig selv

  - og dine kolleger

  • Vi er certificeret i håndtering af DISC-analyser, som vi bruger aktivt som værktøj til forståelse af mennesker og personligheder.


  • Vi styrker den enkelte i deres personlige udvikling og forståelse af egne kompetancer i konstruktive, stærke og direkte dialoger.    • Vi håndtere hele teams - italesætter forskellighed og motiver for handlinger, der skaber bedre forståelse for hinandens  menneskelige-  såvel som arbejdsmæssige kompetancer.


  • Vi skaber fælles forståelse for styrker, svagheder - og alt det i mellem, som giver respekt for det gode samarbejde.


  Vi bruger det hele mennneske...


  Genmabs Legal team til workshop om kreativitet og mod. Visionen for 2025 blev genbesøgt, visualiseret og manifesteret til dagligt minde i afdelingen.  

  Anbefaling kreativ kunst event

  Kreativ proces og samarbejde, der styrker mod og forståelse...

  Anbefaling kreativ kunst event

  Maleri hænger nu som dekoration i afdelingen og minder om, hvordan teamet skal efterleve strategien i dagligdagen.