STRATEGISK STÆRKE IDÉER"Hvis I kender jeres mål og udfordringen, for at nå det -  så hjælper jeg med den strategisk stærke idé eller det koncept, der flytter jer i den rigtige retning.


Jeg er jeres kreative sparringspartner, der kan skræddersy idéer, metoder og værktøjer, så de matcher jeres virksomhed, bliver nærværende og i øjenhøjde med jeres behov.


Jeg vender tingene på hoved, tænker abstrakt, konstruktivt og får idéerne ned i et håndterbart driftspor. Ellers er det jo spild af tid..


Og så skal der internt skabes begejstring og det rette engagement, når tingene skal formidles. Alle skal med på både forståelse og interessevognen."


 


KREATIVE

OG STÆRKE IDÉER

DEN NYE STRATEGI

 • Har I lavet en gennemtænkt strategi, der beskriver virksomhedens langsigtede mål, men lever den kun i de ‘øverste luftlag' og som et fint afsnit på jeres hjemmeside?


 • Forstår jeres medarbejdere egentlig betydningen af strategien – hvad det betyder for den enkeltes måde at arbejde på?


 • Har I egentlig fundet jeres ledestjerne i jeres virksomhed – noget som alle forstår og kan identificere sig med i deres daglige arbejde?


 • Bliver forandringer kommunikeret helt ud i leddene – altså helt der ud, hvor de også skal efterleves?


 • Har kunderne fuldt overblik over, hvad I står for, og hvad I kan?


JEG TILBYDER:

At ‘omskrive’ historien fra toppen – tilpasse den til modtagerne, så alle kommer med på den interne rejse, om det så drejer sig om formidling af strategien, samarbejde på tværs eller forståelsen til den enkelte medarbejder.

Jeg skræddersyr de værktøjer, det kræver og klæder mellemlederne på med deres egen formidlings historie, som de selv kan stå på mål for. De skal jo også være trygge i at lede deres team mod nye højder.


Jeg finder på idé og metode - og hjælper også gerne med eksekvering med høj energi og engagement.


INTERNE MØDER

 • Har I alt for mange gange samlet jeres team en hel dag… bare for at samle teamet en hel dag? Det er jo næsten obligatorisk at det årlige/kvartalsvise/månedlige salgsmøde skal holdes, men giver mødet værdi for medarbejdere og for virksomhed?


 • Er der den gode kobling til virksomhedens overordnede mål og strategi – når budskaberne og ikke mindst den gode historie skal nå helt ud i leddene?


 • Er dagen bundet rigtigt sammen og skaber den både sammenhold, kollegialt nærvær? Nedbryder den vanetænkning og intern konkurrence?


 • Giver dagen værdi til jeres dagligdag og herved forretning, eller er det bare endnu en hyggedag med god forplejning?


 • Følger I egentlig op – når alle kolleger er spredt fra alle vinde igen?

JEG TILBYDER:

At hjælpe med at skabe de rigtige rammer, formidlingen af indholdet og den efterfølgende vigtige opfølgning, så jeres ledermøde eller salgsmøde giver værdi. Og ikke kke blot værdi til den enkelte medarbejder - men også på tværs i gruppen og selvfølgelig i jeres virksomhed.


Det handler om ‘uddannelse og udvikling’ i den retning, hvor man ønsker sit team hen – og så lede dem den vej. kort sagt: gøre ‘modarbejdere’ til medarbejdere og  sammen rykke sig i en bedre og stærkere retning med en fælles front.

KUNDEARRANGEMENTER

 • Er indholdet lidt tyndbenet til jeres kundearrangementer – måske så tyndt, at I næsten ingen tilmeldinger får?


 • Er der sammenhæng og en rød tråd igennem dagen – foredrag, visuel dekoration, underholdning, forplejning og jeres eget personale?


 • Kender jeres medarbejdere deres rolle på dagen - eller går der lige lovlig meget kollegial

  croissant-spiseri i den? 


 • Er jeres sælgere klædt ordentligt på til at forstå vigtigheden af et godt arrangement, og hvad deres rolle er?


 • Det er jo ikke gratis at holde, så får I virkelig værdi for pengene, skabt interesse, opbygget relationer - måske endda lavet aftaler?


 • Følger I mon op dagen efter - også lidt mere begavet og anderledes end andre? JEG TILBYDER:

At hjælpe med at finde frem til den opbygning af jeres kunde-arrangement, der fanger jeres kunder lige dér, hvor det er interessant – hvor de kan se værdien i at dukke op. Og så klæder jeg jeres eget personale på til dagen – de er jo ikke gæster!


Der skal virkelig arbejdes og bygges relationer - og hvis men kan gøre det strategisk med den rigtige agenda, så skabes den gode kontakt til en kunde eller emne – også når det bliver hverdag igen, og der skal tales forretning.


"Det er netop den kreative idé og vinkel, der kan skabe anderledes veje til målet - ændre indstilling og mindset undervejs.

Så bliver forandringer en succes   

både for kolleger og kunder" 


SEND EN FORESPØRGSEL:

 
 
 
 
 


PrivatlivspolitikCopyright © 2018 Kampler - Kreativ Kommunikation.

All rights reserved.

Kampler - Kreativ Kommunikation

Lautruphøj 5-7

2750 ballerup

hanne@kampler.dk

Ring: 23 64 64 43


Instagram