En kreativ idé / vinkel

Når de kreative idéer & bundlinje følges ad...Vi tilbyder at udfordre de tanker og idéer, der allerede eksisterer i jeres forretning - vurdere med nye friske øjne udefra og laver det kreative oplæg på, hvordan I eventuelt også kunne italesætte jeres brand og forretnings værdier.


Vi gennemtænker den kreative idé og det koncept, der gør, at I skiller jer ud fra jeres kolleger i branchen. Bytter om på 'strømkablerne' i jeres forretning - ser den fra et nyt og anderledes perspektiv.


Vi tager udgangspunkt i jeres allerede eksisterende forretning og bruger de ressourcer, værktøjer og metoder, der allerede fungerer men tilføjer skæve vinkler, nytænkning og idéer, I aldrig selv havde tænkt. 
Vi finder den kreative idé, vinkel og markedsføring, der baner anderledes veje til målet

Mission, vision og værdier


 • Hvordan skiller I jer ud fra konkurrenterne, der producerer de samme varer eller tilbyder de samme ydelser?


 • Hvad er det, der gør jer helt unikke, så man vælger at handle hos jer og ikke hos andre?


 • Hvordan spreder i budskabet omkring det, I kan - hvilke begavede og anderledes veje går I? 

?

?  • Har I lavet en gennemtænkt strategi, der fungerer som vejen til virksomhedens langsigtede mål?


  • Hænger strategien kun i 'de øverste luftlag' - mangler I den kreative fortælling, så den også giver mening hos kolleger, der skal efterleve den i deres daglige arbejde?

   Idéer & koncepter


   Det er ikke vinden, der styrer jeres sejlads, men måden hvorpå,

   I sætter jeres sejl.


   Skal vi starte med kaffe

   og en uforpligtende snak? 

   Copyright © 2019 Kampler Kommunikation. All rights reserved.   Kampler Kommunikation ApS

   Nygårdsvej 5

   2100 København Ø.

   Telefon: 23 64 64 43

   Mail: hanne@kampler.dk